Home Specific Terms 

  

 

 

    Oh, The People ! who have Al-Kitaab (Al-Quraan, Al-Muhkamat), come & ponder 

هدي عون عبد ايا دين يوم ملك علم ربّ حمد رحم سمو رجم شطن من الله ب عوذ الفاتحه
Pronouns ضمير             ضلّ لا و غضب غير

علي

نعم الذي قام ص رط  
              نفق رزق ممّا صلو غيب امن تقي في ريب كتب ذا البقره
   
   
   
   
   

 

 

     

 

    
  Rights are not Reserved.